Varför anlita en professionell översättare?

Om ditt företag eller din organisation vill ta sig in på utländska marknader, eller om du redan har gjort det och är på väg att lansera en ny produkt på dessa marknader, är det mycket troligt att du kommer att behöva översättningstjänster. Du måste lokalisera din webbplats och marknadsföringsmaterial, översätta juridiska dokument, produktbeskrivningar, användarmanualer, etc.

Även om översättning är ett mycket gammalt yrke, finns det fortfarande en missuppfattning att alla som talar ett annat språk kan översätta. Ofta är företag och privatpersoner inte medvetna om vad professionell översättning innebär och kan frestas att ta till en anställd, vän eller familjemedlem som talar målspråket för att utföra översättningen, eller ännu värre, lita på gratis verktyg för maskinöversättning. Detta kan leda till felaktiga översättningar på grund av utelämnanden, ändring av den avsedda innebörden eller felaktig terminologi, vilket kan orsaka en mängd problem som kan skada ditt varumärkes rykte och trovärdighet, leda till förlust av kunder och intäkter, eller till och med leda till juridiska problem.

Bra anledningar till att anlita en professionell översättare

Det finns många bra anledningar att anlita ett proffs. På www.sprakservice.se kan du hitta flera sådana! En anledning till att ta in ett proffs är att du får då kvalitet och noggrannhet
Professionella översättare förstår syftet med en text, sammanhanget, idiom, metaforer etc. De har skaffat sig expertis inom vissa områden och språk och har utvecklat färdigheter att översätta dina dokument korrekt och konsekvent.

Andra fördelar är att de många gånger har rätt branschkunskaper samt att de även har koll på käll- och målkulturer.

20 Feb 2023